Όροι - Κανονισμός Λειτουργιάς Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών 2021-2022 - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί > Άιτηση Εγγραφής 2021
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θεωρούμε χρέος μας, να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω που αφορούν την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας.
Σκοπός του Παιδικού Σταθμού είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.
Ειδικότερα τα βοηθά:
 • Να καλλιεργούν τις αισθήσεις,  να αναπτύξουν πρωτοβουλία και να οργανώνουν τις πράξεις τους, νοητικές και κινητικές.
 •  
 • Να αναπτύξουν πνεύμα αποδοχής φιλίας, συνεργασίας και να αισθάνονται χρήσιμα, υπεύθυνα και ισότιμα μέλη της ομάδας.
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να υποβάλλουν οι γονείς αίτηση για εγγραφή των παιδιών τους στους παιδικούς  βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι ο πλήρης εμβολιασμός του παιδιού σύμφωνα με το εμβολιαστικό πρόγραμμα της ηλικίας του.
 Σύμφωνα  με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ ΦΕΚ 4249/τΑ΄/15-12-2017 άρθρο 3  παρ. 1α
(πρότυπος κανονισμός λειτουργίας  παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών) δικαίωμα εγγραφής στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, εκτός εκείνων που πάσχουν ή για όσο διάστημα πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις. Αυτά εγγράφονται στο σταθμό εφόσον φέρουν γνωμάτευση γιατρού κατάλληλης ειδικότητας, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και με την προϋπόθεση στο σταθμό ή να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό ή σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 240/τΑ΄/16-12-2019 άρθρο 48, μπορεί η υποστήριξη του παιδιού να παρέχεται από βοηθό- συνοδό που θα διαθέτει η οικογένεια του παιδιού μετά από αίτηση του γονέα συνοδευόμενη πάλι από ιατρική γνωμάτευση.
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ

 Η λειτουργία των Παιδικών και Βρεφικών σταθμών ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.
Οι σταθμοί δεν λειτουργού από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι την 5η Ιανουαρίου, καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά.
Οι σταθμοί δεν λειτουργούν κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, την ημέρα της εορτής του πολιούχου της έδρας του σταθμού και την ημέρα της τοπικής εθνικής γιορτής.
Η λειτουργία των σταθμών αρχίζει από την 7:00 π.μ. και λήγει την 16:00 μ.μ.
Η προσέλευση των παιδιών γίνεται έως τις 9:00 π.μ. και η αποχώρηση μπορεί να ξεκινήσει από τις 13:00 μ.μ. έως τις 16:00 μ.μ. Οι γονείς  οφείλουν να τηρούν πιστά το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών τους. Σε περίπτωση που για κάποιο σοβαρό λόγο θα έρχεται το παιδί αργότερα, θα πρέπει να ενημερώνεται τηλεφωνικά ο σταθμός. Η κατ’ εξακολούθηση μη τήρηση του ωραρίου αυτού και παρά τις ειδοποιήσεις προς τους γονείς από το σταθμό, αυτό μπορεί να θεωρηθεί αιτία διαγραφής του παιδιού.
Τα παιδιά κατά την αποχώρησή τους θα παραδίδονται μόνο σε γονείς ή κηδεμόνες. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενημερώνεται ο σταθμός.
 
 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 
  Η διαγραφή των παιδιών από τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς γίνεται πάντοτε με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου στις εξής περιπτώσεις:
 • Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς των παιδιών.
 • Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από το σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
 • Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους  λειτουργίας του σταθμού.
 • Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το σταθμό και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι γονείς των εγγεγραμμένων βρεφών και νηπίων καταβάλλουν για την φιλοξενία των παιδιών τους μηνιαία οικονομική εισφορά για όλο το σχολικό έτος ανεξαρτήτως παρουσιών του παιδιού.
Δεν καταβάλλεται η οικονομική εισφορά μόνο για το μήνα Αύγουστο, που τα τμήματα προσχολικής αγωγής αναστέλλουν τη λειτουργία τους.
Κατά το μήνα προσαρμογής του νέου εγγεγραμμένου παιδιού, αν η φιλοξενία του ξεκινά μετά τις 15 του μήνα και μέχρι τις 30 οι γονείς καταβάλλουν το μισό της μηνιαίας εισφοράς που τους αναλογεί. Αν η προσαρμογή ξεκινά μετά τις 25 του μήνα δεν καταβάλλεται οικονομική εισφορά.  Εξυπακούεται ότι οι γονείς των παιδιών, τα οποία  προσαρμόζονται από την 1η μέχρι την 14η του μήνα καταβάλλουν όλο το ποσό της οικονομικής συμμετοχής.
Απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών οι γονείς των παιδιών που θα προσκομίσουν βεβαίωση απορίας.
Απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών οι μονογονεϊκές οικογένειες ( άγαμος ή γονέας σε χηρεία) με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000€. Από 10.001 € και άνω καταβάλλουν το ποσό κατά κλίμακα αφού αφαιρεθεί το ποσό των 10.000€.
Απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€. Από 12.001 € και άνω καταβάλλουν το ποσό κατά κλίμακα αφού αφαιρεθεί το ποσό των 12.000€.
Απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών οι οικογένειες που έχουν μέλος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,  με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000€. Από 10.001 € και άνω καταβάλλουν το ποσό κατά κλίμακα αφού αφαιρεθεί το ποσό των 10.000€.
Για τα δεύτερα ή τρίτα νήπια  κάθε οικογένειας που φιλοξενούνται συγχρόνως στον Παιδικό Σταθμό, θα καταβάλλεται το μισό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς που αναλογεί στους γονείς.
Για τα δεύτερα ή τρίτα βρέφη  κάθε οικογένειας που φιλοξενούνται συγχρόνως στον Παιδικό Σταθμό, θα καταβάλλεται το μισό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς που αναλογεί στους γονείς.
Σε περίπτωση που φιλοξενούνται στο σταθμό βρέφος και νήπιο ( παιδιά ίδιας οικογένειας) θα καταβάλλεται το μισό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς που αναλογεί στους γονείς.
Η μηνιαία εισφορά καθορίζεται από το οικογενειακό εισόδημα, από αποδεδειγμένα περιουσιακά στοιχεία και από κοινωνικά κριτήρια.
Η μηνιαία οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται μέχρι τις 15 κάθε μήνα στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Νομικού Προσώπου, που τηρείται στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας. Ο αριθμός λογαριασμού θα δίνεται ξεχωριστά σε κάθε γονέα που θα είναι υπόχρεος οφειλής.
 
 
ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΝΗΠΙΑ

1.       για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.500,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 10,00 €
2.       για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 7.501,00 € έως 10.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 15,00 €
3.       για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 10.001,00 € έως 15.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 20,00 €
4.       για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 € έως 20.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 30,00 €
5.       για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 € έως 25.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 40,00 €
6.       για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00 € έως 30.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 60,00 €
7.       για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001,00 € και άνω θα καταβάλλονται μηνιαίως 65,00 €
 
 

ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ
 
   
 1. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 40,00 €
 2. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 9.001,00 € έως 15.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 45,00 €
 3. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 € έως 20.000,00 € θα καταβάλλονται      μηνιαίως 50,00 €
 4. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 € έως 25.000,00 € θα καταβάλλονται      μηνιαίως 60,00 €
 5. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00 € έως 35.000,00 € θα καταβάλλονται      μηνιαίως 70,00 €
 6. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 35.001,00 € και άνω  θα καταβάλλονται μηνιαίως 80,00 €
 
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 
Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σταθμό, αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο σταθμός και ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται το σταθμό σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας.
Είναι προαπαιτούμενο λοιπόν από τον φορέα με την διαδικασία εγγραφής του παιδιού, οι γονείς να συναινούν στην ιατρική παρακολούθηση και στην πρόσβαση του παιδιάτρου που εξυπηρετεί τους παιδικούς σταθμούς στο βιβλιάριο υγείας των παιδιών, προκειμένου να ελεγχθεί η εμβολιαστική του κάλυψη αλλά και η γενική κατάσταση της υγείας του.
Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως το σταθμό. Η επιστροφή του παιδιού στο σταθμό θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ιατρική βεβαίωση για τη νόσο από την οποία έπασχε το παιδί, αλλά και για την αποθεραπεία του.
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στο σταθμό παρέχεται πλήρες πρωινό και μεσημεριανό στα βρέφη και στα νήπια.
Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών. Συντάσσεται από την Προϊσταμένη των σταθμών και τον/την Παιδίατρο. Αναρτάται κάθε εβδομάδα διαιτολόγιο σε εμφανές μέρος του σταθμού , υπογεγραμμένο από Παιδίατρο, προς ενημέρωση των γονέων.
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παιδιών σας αλλά και των παιδαγωγών, αποφεύγετε να φοράτε στα παιδιά νηπιακής ηλικίας τιράντες, ζώνες στα παντελόνια και κορδόνια στα παπούτσια. Δυσκολεύουν το παιδί στο θέμα της αυτοεξυπηρέτησης. Πιστεύουμε ότι το πλέον ενδεδειγμένο και εξυπηρετικό είδος ένδυσης είναι η φόρμα με λάστιχο στη μέση και παπούτσια με αυτοκόλλητο (χρατς).
Στις ζακέτες, τα μπουφάν και τα καπέλα να υπάρχει το όνομά τους ή κάτι χαρακτηριστικό για να μπορούν και τα παιδιά και οι γονείς να τα αναγνωρίζουν με ευκολία, επειδή πολλές φορούν όμοια.
Να υπάρχουν κρεμαστάρια σε όλα τα ρούχα για να μπορούν τα παιδιά μόνα τους να τα κρεμούν.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να φορούν κανένα κόσμημα γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος ή απώλειας για την οποία καμία ευθύνη δεν φέρει ο παιδικός σταθμός.
Κατά την προσέλευσή τους τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν μαζί τους παιχνίδια ή μικροαντικείμενα που είναι για προσωπική και όχι ομαδική χρήση.
Στις ονομαστικές εορτές των παιδιών καθώς και στον εορτασμό των γενεθλίων τους, εάν επιθυμούν οι γονείς να προσφέρουν κεράσματα, αυτά θα είναι συσκευασμένα ( όχι τούρτες), με σκοπό να καταναλωθούν με ευθύνη των γονέων και θα δίνονται στο παιδί κατά την αποχώρησή του από τον Παιδικό Σταθμό.
Μπορούν οι γονείς να ενημερώνονται τακτικά από τις παιδαγωγούς για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους και να συζητούν μαζί τους προβλήματα που προκύπτουν.
 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να κατεβάσετε τους όρους - κανονισμό λειτουργίας


Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο