20-07-2022 - Ανακοίνωση για κατασκηνώσεις Νέας Περάμου - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2022
Δράμα, 20/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΣΑ ΜΕΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΠΟ :
28/07/2022 έως 06/08/2022  Ή  ΑΠΟ  09/08/2022 έως 18/08/2022

Για την εγγραφή των ηλικιωμένων ατόμων απαιτείται:
1- Αίτηση ατόμου προς το Δήμο Παγγαίου. (συμπληρώνεται στο ΚΑΠΗ).
2 -Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος του προηγουμένου έτους (2021)- Εκκαθαριστικό σημείωμα 2021.
3 - Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα, σε ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος θα πρέπει να υπάρχει ρητή, έγγραφη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους.
4-ΑΜΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
5-Κατά την προσέλευση οι ηλικιωμένοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού για τον covid-19, δεν θα πρέπει να έχουν πυρετό ή άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης covid-19.

Καθορίζετε το ποσό συμμετοχής για τους κατασκηνωτές σε τριάντα (30,00) € .Οι  δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ , τα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που συμμετέχουν, δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή ( με την προϋπόθεση ότι θα κατατεθούν τα απαραίτητα έγγραφα που το αποδεικνύουν).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ : 25/7/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ –ΚΑΠΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ :
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2521030651 ΚΑΙ 2521024464( ΕΣΩΤ.5)

                                                                                                                ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
              

Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο