Αποτελέσματα Μοριοδότησης Βρεφικών και Νηπιακών Σταθμών 2020-2021 - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί > Αποτελέσματα Μοριοδότησης 2020-2021
Αποτελέσματα Μοριοδότησης Νήπια Α' Βρεφονηπιακού Σταθμού (Αρκαδικός) Δήμου Δράμας 2020-2021
Αποτελέσματα Μοριοδότησης Νήπια Β' Βρεφονηπιακού Σταθμού (Χωριστή) Δήμου Δράμας 2020-2021
Αποτελέσματα Μοριοδότησης Βρέφη Α' Βρεφονηπιακού Σταθμού (Αρκαδικός) Δήμου Δράμας 2020-2021
Αποτελέσματα Μοριοδότησης Βρέφη Β' Βρεφονηπιακού Σταθμού (Χωριστή) Δήμου Δράμας 2020-2021
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο