Φωτογραφίες Κ.Α.Π.Η. Δήμου Δράμας (Παράρτημα) - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΚΑΠΗ > Κ.Α.Π.Η. Δράμας (Παράρτημα) > Φωτογραφίες - Video
Ενημέρωση Πυροσβεστικής για μέτρα Πυρασφάλειας στο Παράρτημα ΚΑΠΗ Δράμας - 21-05-2018
γιορτή της μητέρας στο παράρτημα του Κ.Α.Π.Η. Δράμας - 16-05-2018
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο