Αποφάσεις - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Αποφάσεις
  • 05-03-2018
ΘΕΜΑ: Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 106/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας σχετικά με την "Έγκριση της 13/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ."

  • 22-02-2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 04ης/20-02-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Αρ. απόφ. 106/2018
ΘΕΜΑ: Έγκριση της 13/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. του ΝΠΔΔ
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο