Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας 2019-2021 - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο
Δερματίδης Ανέστης

Πρόεδρος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δράμας

Παπαδόπουλος Αχιλλέας

Αντιπρόεδρος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δράμας

Καρυοφυλλίδου Ζωή

Μέλος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Δημότισσα Δήμου Δράμας

Ψαρράς Γεώργιος

Μέλος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Δημότης Δήμου Δράμας

Βασιλείου Αναστασία

Μέλος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Δημότισσα Δήμου Δράμας

Σαραλιώτου Νίκη

Μέλος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Δημότισσα Δήμου Δράμας

Καλαϊδόπουλος Κοσμάς

Μέλος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δράμας

Σιδερά Χρυσή

Μέλος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Δράμας

Γεωργιάδου Χριστιάνα

Μέλος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Δημότισσα Δήμου Δράμας

Μήτρου Γεώργιος

Μέλος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δράμας

Οικονόμου Στυλιανή

Μέλος Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
Εκπρόσωπος των Εργαζομένων


Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να κατεβάσετε την Απόφαση Ορισμού

Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο